“Elu hääl” Marge Madaloja

20.00

Marge Madaloja debüütkogu “Elu hääl”.
Luuletuste valik pärineb ajavahemikust 1995 – 2016.
Kirjutanud olen senikaua, kuni end mäletan, ning riim ja rütm on lihtsalt mulle loomuomased mõttevormid. Arvan, et mu luuletused on kasvanud koos minuga ja fookus enese tundmaõppimiselt läbi teiste inimeste poolt esile kutsutud emotsioonide on nihkunud küpsedes sujuvalt eneseteadvustamiseks looduse ja laotuse osana.
Looduse ilu, elu lihtsate seaduspärade märkamine, enesetunnetus, inimlik valu ja valgustatus ning igatsus püsivate väärtuste järgi on teemad, mis mind puudutavad ja seeläbi ka vormuvad.
Marge Madaloja
Oktoober 2017

 

Kirjeldus

https://issuu.com/andreabner/docs/marge_madaloja_luuleraamat_issuu